سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکان – کارشناس ارشد، شرکت پالایش نفت اصفهان

چکیده:

خشکسالی و بی آبی تابستان ٨٠ نگرش غالب مدیران صنایع ایران را روی نحوه استفاده از آب تغییر داد . دیدگاه جدید درمصرف بهی نه آب در ایران الزامی بود و می بایست عاملی باعث این تحول گردد . شهری که سال ها رودخانه پر آبش زبانزد بوده و مازادش به گاوخونی می ریخت، در تابستان ٨٠ با رودخانه ای خشک مواجه گردیده و با کمبود شدید آب صنایعش به بستن تهدید می شدند . شرکت پالایش نفت اصفهان بعلت شرایط ورودی های تلمبه هایش در منطقه ای از زاینده رود علاوه بر مسئله کمبود آب مواجه با شرایط سخت املاح محلول و غیرمحلول آب شد که این
خود باعث کاهش شدید سیکل های تغلیظ در سیستم های آبی ومصرف بسیار بالای بعضی از مواد شیمیایی گردید .
حجم بالای زیرآب دیگ های بخا ر و برج های خنک کننده مزید برعلت شده بطوریکه دورریز این آب ها و عدم تبخیر سطحی به نسبت حجم آب ورودی معضل سرریز از حوضچه ها و شکایت
صاحبان زمین های اطراف را باعث شده بود . نگرش کلی روی وضعیت موجود باعث گردید بدو فاکتور مهم توجه گردد .
اول استفاده هر چه بیشتر از آب سیستم بازیافت با استفاده از . REVERSE OSMOS (R.O.)دوم استفاده از موادشیمیائی مناسب، مطلوب و اقتصادی از نظر مصرف برای سیستم های مذکور . در اینجا بحث روی استفاده از ماده شیمیایی جدید شرایط ساز آب دیگ های بخار است که با تکنولوژی استفاده از پلی آمین ها و با نام اختصاصی برای اولین بار درایران در شرکت پالایش نفت اصفهان مورد آزمایش ومصرف قرار گرفته و نتایج درخشان فنی و اقتصادی جالب توجه آن در مقایسه با مواد شیمیایی استفاده شده قبلی با پایه کلنت و فسفنیت پلیمر که همراه با پاره ای از مسائل خوردگی، زیست محیطی و مصرف بودند، باعث ارائه این مقاله گردیده است .