سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس
امیر امیدوار – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحقیق اخیر به منظور بررسی تاثیر پوشش همسانه افراد در بخشهای اداری و آموزشی بر همگن سازی شرایط حرارتی محیط و کاهش مصرف انرژی سالانه انجام پذیرفته است. در این تحقیق میزان مصرف انرژی سالانه یک ساختمان اداری ۵طبقه ۱۰ واحدی به عنوان یک ساختمان نمونه در شهر تهران به ازای دو نوع پوشش معمول و پیشنهادی برای افراد،در فصول سرد و گرم سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از اینست که به ازای هر ۰/۱clo تغییر در میزان عایق بندی حرارتی پوشش افراد، دمای هوای لازم برای ایجاد شرایط آسایش حرارتی حدود۰/۵ °Cتغییر خواهد کرد و به این ترتیب می توان با استفاده از پوشش پیشنهادی به جای پوشش معمول ، سالانه حدود ۳/۲% در مصرف انرژی فضاهای اداری صرفه جویی نمود.