سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مکانیک
مهرداد هنرمند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آلیاژهای تیتانیم در صنعت هوافضا کاربردهای بسیار وسیعی دارند. با توجه به حساسیت این آلیاژها به نفوذ گاز در کارگرم، حفاظت از آن ها ضروری است. هدف از انجام پژوهش ، استفاده از پوشش شیشه-سرامیک برای حفاظت از آلیاژهای تیتانیم (Ti-6Al-4V) در کارگرم و جلوگیری از نفوذ گاز های موجود در اتمسفر کوره همانند اکسیژن ، نیتروژن و … به داخل شبکه کریستالی و در نتیجه جلوگیری از تغییر فاز β نرم به فاز α سخت می باشد. در ابتدا نمونه ای از آلیاژ تیتانیم بدون هر گونه پوشش( داخل کوره با اتمسفر آزاد به مدت ٢٠ دقیقه در دمای ٩٠٠ درجه سانتی گراد) مورد آزمون و سپس نفوذ گاز ها در نمونه مورد مطالعه و در مرحله دوم نمونه های تیتانیمی پوشش داده شده توسط شیشه – سرامیک مورد آزمایش قرار گرفت و در پایان نتایج آزمون های حاصل از متالوگرافی و سختی سنجی نشان داد که این پوشش ها قادرمی باشند از تغییر فاز β تا ۲۵% جلوگیری کنند.