سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی ضیاء زاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
سیدبدرالدین احمدی – مربی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی فراهانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بهره گیری از رنگ دانه ها برای ایجاد وتولید محیط رنگی دامنه وسیعی از علوم وتحق یقات را در بر دارد . رنگ دانه های آلی و غیر آلی برای حضور در محیط های مناسب و برای مشارکت در
ساختارهای متفاوت و غیر متعارف به کار می روند . در خصوص رنگ دانه های غیر آلی می توان به رنگ دانه های ( طببیعی و مصنوعی ) ساخته شده از خاک معدنی، رنگ دانه سرامیکی ( با ویژگی ها و خواص سرامیک ) ، رنگ دانه های فسفروسانس و فلوئوروسانس و حتی مغناطیسی ( طبیعی و مصنوعی ) اشاره کرد . هر یک از آنها با توجه به دانه بندی، کنترل فرآیند تولید، خواص فیزیکی،مکانیکی و شیمیایی دارای خصوصیات منحصر به فرد از جمله : مقاومت در برابر اشعه و U.V.بازگشت به چرخة طبیعت هستند . در این مقاله نحوة فرآوری، ترکیب و به کار گیری رنگ دانه های سرامیکی و همچنین پایداری و مقاومت آن در محیطهای کلریدی، بر بتن ساخته شده حاوی این مواد، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ارزیابی و ارائه شده است . از ویژگی های این تحقیق می توان به : ( الف ) بهره گیری از پیگمن ت های سرامیکی با دانه بندی حدود ۱ تا ۱۰ میکرون، ( ب ) به دست آوردن بتن رنگی به صورت اختلاط و ترکیب در عمق، ( ج ) جلوگیری از نفوذ کلر به عمق بتن تا سطح محدود و کنترل شرایط خوردگی آرماتور اشاره کرد