سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فرمحمدی –
مینو نمازی –

چکیده:

امروزه به دلیل ملاحضات زیست محیطی و اهمیت یافتن بحث کشاورزی پایدار ، استفاده از کودهای بیولوژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .چای کمپوست نیز نوعی کود زیستی مایع است که از طریق عصاره کشی از کمپوست یا ورمی کمپوست و استخراج مواد غذایی و میکروارگانیسم های مفید ، آنها حاصل می شود . دلیل عمده استفاده از چای کمپوست که امروزه در بسیاری از کشورها متداول است ، انتقال توده ی میکروبی، مواد ارگانیک وترکیبات شیمیایی محلول به خاک وگیاهان است خصوصا در مواردی که خاک در اثر تیمارهای شیمیایی ( استفاده از سموم آفت کش وکودهای شیمیایی) جمعیت میکروبی مفید خود را از دست داده است .
در این مقاله ، ضمن آشنایی با این کود بیولوژیک مایع ونحوه تولید واستفاده از آن ، به فواید و پیامد های زیست محیطی ناشی از استفاده از چای کمپوست در کشاورزی پرداخته شده است .