سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد صفایی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی مرک
امین براری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی مجتمع فنی و مهندسی بابل

چکیده:

وقوع زمین لغزشهای مخرب همه ساله سبب تخریب تعداد زیادی از منازل مسکونی و شریانهای حیاتی مانند راهها، پلها و خطوط انتقال نیرو می شود که خسارات اقتصادی فراوانی بر جای می گذارد، بنابراین کنترل و تثبیت زمین لغزش ها حائز اهمیت زیادی می باشد . تسلیح شیروانی های گسیخته شده با استفاده از مصالح تسلیح ژئوسینتتیکی ( ژئوتکستایل و ژئوگرید ) یکی از روشهایی است که امروزه در سطح جهان به کار می رود و استفاده از آن رو به گسترش است . بررسی های انجام شده نشان میدهد تسلیح شیروانی های خاکی با استفاده از مصالح تسلیح تاثیر چشمگیری در افزایش پایداری آن ها دارد . طراحی شیروانی های مسلح به سه روش اصلی تعادل حدی،تحلیل حدی و روش های عددی امکان پذیر است و در حقیقت هدف اصلی این روش ها تعیین طول و فاصله قائم مصالح تسلیح می باشد . بررسی ها نشان می دهد ژئوتکستاپل های بافته نشده بدلیل زهکشی جریان آب از داخل صفحه خود، گزینه مطلوبی برای تثبیت زمین لغزش ها می باشد .