سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دانش ستاری – کارشناس ارشد عمران – خاک و پی سازی- شرکت آب منطقه ای اردبیل
بهروز پورمهر – کارشناس عمران- شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

هر ساله تعداد زیادی از سازه های جدید بر روی خاک های مسئله دار ساخته می شوند که عموماً این ساز ه ها متحمل خسارت های کوچک از قبیل ترک خوردگی شده و تعدادی از این ساز هها نیز به شدت آسیب می بینند به طوری که دیگر قابل تعمیر نیستند .رفتارهای مختلف خاک بستر کانالها در مقابل آب مشکلات گوناگونی از جمله واگرایی ،انحلال گچ ، نشست و … برای طرح ایجاد می کند .لایه های بالایی خاک دشت مغان در محدوده شبکه خداآفرین دارای دانه های گچ می باشد. که با برخورد آب با خاک، دان ههای گچ حل شده و باعث نشست و خرابی کانالهای اصلی میشود . طرح بعد از مطالعه و بررسی های بیشتر طرح استفاده از ژئو ممبرین مضرس برای آب بند ۱ افقی / کردن کانال پیشنهاد و مصوب گردید . شیب دیوار ههای کانال از نظر هیدرولیکی با شیب ۱ عمودی برای ۵ طراحی شده بوده که شیب نسبتا زیادی است . شیب زیاد سبب می شد ک ه بعد از اجرای بتن پوشش بر رویژئوممبرین مضرس پهن شده بر روی دیواره کانال چون ژئوممبرین زبری کافی را نداشت در نتیجه چسبندگی کافی بین بتن و ژئوممبرین وجود نداشته باشد. بنابراین بتن بر روی شیب پایدار نبوده و و اهداف موردنظر را برآورده نکرد که پس از بحث و برر سی های بیشتر پیشنهاد استفاده از توری مرغی بعلاوه ژئو ممبرین ساده بجای ژئوممبرین مضرس در دستور کار قرار گرفت . تور یهای مرغی علاوه بر زبر کردن سطح ژئو ممبرین به عنوان مسلح کننده بتن پوشش در مقابل ترک خوردگی هم عمل می کند . در ادامه مقاله جزییات اجرایی این طرح و تجربیات حاصل از آن ارائه شده است.