سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم صمدبین – دانشگاه الزهرا
قدسی محمدزیارانی – دانشگاه الزهرا
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران – پردیس علوم – دانشکده شیمی

چکیده:

در این پروژه، پس از سنتز سیلیکای نان ومتخلخل با حفره های همگون از نوع SBA ، ترکیب ی از مولیبدنبه عنوان اسید لوئیس بر روی SBA-15نشانده شد . این کاتالیست در واکنش حلقه زایی بین سیکلو پنتـا دی ان ودی انوفیل های متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان می دهد کـه Mo-SBA-15 کاتالیـستی موثر برای این واکنش ا ست، به طوری که واکنش انجام شده با متیل آکریلات و سیکلوپنتادی ان ، علاوه بر راندمان بالا %)۹۹) ، از گزینش پذیری بالایی نیز %)۹۳) برخوردار است