سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید رفسنجانی – معاونت منابع انسانی دفتر مدیریت کیفیت و بهره برداری شرکت برق منطقه ای

چکیده:

دگرگونی های وصف ناپذیر کنونی، همه جنبه های فردی و اجتماعی و از جمله اوضاع اقتصادی، تولید، تجارب و بازرگانی را در برگرفته است. در نتیجه سیاست های بازرگانی که در دهه های پیش به عنوان ابزاری در دست مدیران برای رویارویی با محیط های پیچیده مورد استفاده بود با ابعاد تازه تری رویارو شده است. کسب توانایی برای رویارویی با موقعیت های خاص، ایجاب می کند جهت گیری های استراتژیک سازمان و اهمیت آن مورد توجه قرار گیرد. ب علاوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیم های استراتژیک و روش ها و فنونی که می تواند در موثر واقع شدن آن تصمیم ها نقش داشته باشد ضروری است.