سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر بائی – دانشگاه تربیت مدرس ایران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

در بازارهای رقابتی، انسانهای تصمیمگیر نیاز به دستیار برای محاسبه شراکتهای ( ائتلافهای ) ممکن دارند . توجه کنید چنین شراکتهایی باعث ایجاد قدرت بازار قانونی نه انحصار در بازار، میشوند . یک روش برای طراحی کارگزاران نرم افزاری هوشمند تخصصی ارائه میشود که بجای انسان وارد مذاکره میشوند، و سپس استراتژیهای بازار که انسان میتواند اتخاذ کند را پیشنهاد میدهند .
پروتکل مذاکرات از تئوری بازیهای مشارکتی ۱ ، با تئوری بازیها در رابطه با نیاز به عدم صحت اطلاعات مبادله شده بین شرکای موجود در شراکت، فرق دارد .