سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد خاکبیز – دانشجوی دکتری، مهندسی مواد و متالورژی
شروین نجاتیان – کارشناس، شیمی
زهرا طیرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک کارشناس ارشد، مهدسی
الهام زرین نعل – کارشناس ارشد، مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

در این مقاله یک کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه همراه با یک بتونه تعمیری به منظور تعمیرلوله های نفت طراحی و ساخته شد. آزمایش کشش و فشار بر روی کامپوزیت و همچنین بتونه انجام شد و در ادامه این کامپوزیت ساخته شده بر روی لوله هایی با مشخصات مختلف نصب شد. اثر پارامترهایی مانند قطر لوله، ضخامت لوله، عمق و طول عیب بر روی فشارهای گوناگون که به وسیله لوله تحمل میشود، مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای R به منظور بررسی بازدهی این کامپوزیت تعریف شد و برای شرایط مختلف آزمایشات محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در همه حالتها فشار قابل تحمل توسط لوله بعد از تقویت شدن با کامپوزیت (P R) بیش از فشار طراحی (Pd) و فشار ایمن (Ps) میباشد که نشان دهنده مطلوب بودن کامپوزیت طراحی شده برای تعمیر لوله های نفت میباشد. همچنین مشاهده شد با افزایش درصد خوردگی میزان بازدهی کامپوزیت افزایش مییابد و میزان پارامتر R در میزان خوردگی ۸۰% به ۱۷۸% می رسد، نتایج نشان داد افزایش قطر لوله تا مقدار ۴۵/۷ cm تاثیری بر پارامتر R ندارد با این وجود افزایش بیشتر قطر لوله سبب کاهش چشم گیر کارایی کامپوزیت میشود. همچنین مشاهده شد با افزایش ضخامت لوله از پارامتر R کاسته میشود در حالی که با افزایش طول منطقه خوردگی بازدهی کامپوزیت تعمیری افزایش پیدا مینماید. نتایج به دست آمده در این تحقیق میتواند کاربردهای مهمی برای تعمیر لوله ها با روش کامپوزیت داشته باشد.