سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن محمدزاده – دانشگاه تربیت مدرس
انوشیروان کاظم نژاد –
سقراط فقیه زاده –
یداله واقعی –

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم برای تجزیه و تحلیل بیماریها در مبحث همه گیری شناسی جغرافیایی تهیه نقشه بیماری می باشد اما نوسانات یا اغتشاشات ناشی از عواملی مانند خطاهای اندازه گیری و تغییرات سریع میزان بیماری در مناطق مختلف تعبیر و تفسیر نقشه را مشکل می سازد.