سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس نیازی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کف قیر با افزودن مقدار ناچیزی آب سرد به قیر خالص داغ در دستگاه های ویژه تولید میشود. در فرآیند تولید کف قیر سطح رویه قیر شدیداً افزایش یافته و کندروانی آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا میکند. این تغییرات کف قیر را مناسب اختلاط با مصالح سنگی سرد و مرطوب میسازد. کف قیر را میتوان برای تثبیت خاکها و مصالح شنی با کیفیت و دانه بندی های مختلف و نیز مصالح حاصل از بازیافت روسازی موجود مورد استفاده قرار داد. ظرفبت باربری خوب توأم با انعطاف پذیری مناسب از مزایای اصلی مصالح تثبیت شده با کف قیر محسوب میشود. در این مقاله فرآیند تولید کف قیر و خصوصیات آن، مصالح قابل تثبیت، روش طرح مخلوط، و خواص مصالح تثبیت شده با کف قیر با مراجعه به سوابق تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، و در خاتمه مشخصات یک پروژه در دست اجرا که حاکی از اقتصادی بودن روش تثبیت با کف قیر میباشد، ارائه شده است