سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی سعیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین –دانشگاه
رضا خوشنود –

چکیده:

بمنظور کنترل فرسایش خاک در کشور و خصوصا در استان خوزستان و با توجه به از دست رفتن این منبع عظیم در اثر فرسایش,به بررسی استفاده از کمپوست حاصل از باگاس در کنترل فرسایش خاک پرداخته شد.بدین منظور ابتدا با تعیین میزان تولید باگاس دراستان خوزستان وتعیین ترکیب این ماده ,به امکان سنجی استفاده از این محصول در تهیه کمپوست دراستان خوزستان (باتوجه به اقلیم وشرایط منطقه)پرداخته شدوبا تهیه یک نمونه کمپوست با استفاده از باگاس تولیدی در صنایع نیشکر استان خوزستان در یک دوره ۴۵ روزه و در شرایط هوازی ,ترکیبات موجود در کمپوست حاصله تعیین و به بررسی روشهای استفاده از این کمپوست بعنوان کنترل کننده فرسایش خاک پرداخته شد .دراین مطالعه با توجه به نوع خاکهای منطقه ,میزان فرسایش آنها و پتانسیل بارش در منطقه ,۲ روش استفاده از کمپوست بدست آمده در کنترل فرسایش خاک پیشنهاد و مورد بررسی و تشریح قرار گرفت .ضمنا در این پژوهش شرایط و ترکیبات کمپوست مورد استفاده برای کنترل فرسایش خاک در سایر مناطق کشور نیز مورد بررسی قرارگرفت و ارایه شد.