سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

میترا نظری – کارشناس زمین شناسی دفتر مطالعات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک

چکیده:

در نواحی خشک و نیمه خشک اغلب تنها منبع تامین آب برای مصارف کشاورزی و شرب آبهای زیر زمینی می باشد. در مناطقی که منبع آب سطحی (رودخانه) وجود ندارد و یا به دلیل نامنظم بودن جریان آب رودخانه در سالها یا فصول مختلف کمبود آب بوجود می آید، استفاده از منابع آب زیر زمینی اجتنابی ناپذیر است. در این زمینه، مطالعات کیفیت شیمیایی و تعیین جریان آب زیر زمینی برای منظورهای مختلف از قبیل تعیین نواحی تغذیه، آلودگی آبهای زیر زمینی و مدیریت منابع آب در کشاورزی یک ضرورت است.