سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملاحسینی –
هراتی –
طلعت –

چکیده:

پاکسازی مکانهای آلوده با گیاهان نسبت به سایر روشهای رایج فیزیکی، شیمیائی و یا حرارتی که نیازمند حفاری، تیمار و جابجائی خاک آلوده است بسیار کم هزینه بوده، تاسیسات و امکانات کمتری نیاز داشته و تغییرات کمتری را در بستر محیط ایجاد می کند. هزینه این روش عمدتا تا ۳/۱ هزینه سایر روشها کاهش می یابد]۱۵[ . اگرچه بایستی به طولانی ترشدن زمان پاکسازی در طی این روش اشاره نمود. ولی برای آلودگیهای نفتی آبگریز، فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو فیتورمدیشن بهترین گزینه می باشد. در مواردی نیز گیاه به عنوان آخرین مرحله پاکسازی پس از اجرای سایر روشها در بستر منطقه کشت می شود تا آلودگیهای احتمالی باقی مانده را حذف کند در این روش که میتوان از آن برای آلودگیهای سطحی و تا حدودی عمقی خاک استفاده نمود گیاه در مکان آلوده به مواد آلی و شیمیائی، مشتقات نفتی، فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو کشت شده و از طریق ترشح ترکیباتی که از ریشه به بیرون آزاد مینماید و به کمک آنزیمها، آلاینده را جذب و در اندامهای هوائی تجمع داده، و یا از طریق تجزیه مواد آلی در محیط ریشه و تغییر حالت آلاینده ها به اشکال بدون سمیت سبب کاهش سمیت و یا تجزیه مواد سمی می گردد. گیاه در برابر آلاینده مقاومت بالایی از خود نشان داده و در نهایت مواد سمی را به متابولیتهایی با سمیت کمتر تبدیل می نماید. برای آلودگیهای فلزات سنگین آنها را جذب و به اندامهای هوائی منتقل کرده و یا در سیستم ریشه ای به دام می اندازند. در برخی از موارد نیز مکان آلوده را با تبخیر آب فراوان تثبیت کرده و از فرسایش خاک و گسترش آلودگی جلوگیری مینماید.