سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صدوقی – دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
مجتی لطفی زاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
احسان کبیر – دانشیار گروه الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمود فتحی – دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

از یادگیری مسیر حرکت وسایل نقلیه در ردگیری بهتر، همچنین درتشخیص رفتار وسایل نقلیه استفاده می شود. در این مقاله مختصات مسیر حرکت وسایل نقلیه در طی ۸۰۰۰ فریم با خوشه بندی فازی k میانگین به ۲۰۰ مرکز، خوشه بندی می شوند. سپس یک ماتریس ۲۰۰ ضربدر ۲۰۰ به نام ماتریس گذر مراکز (CTM) برای مدل کردن اطلاعات مکانی – زمانی، پیشنهاد می شودد. عنصر ij این ماتریس بیان کننده آن است که شیئی در دو فریم متوالی از مرکز i به مرکز jگذر کرده است. برای تکمیل درایه های این ماتریس روی ۹۰۰۰ فریم ردیابی چند شیئی انجام شده و ماتریس گذر مراکز، تکمیل می شود. ردگیری چند شیئی به کمک جستجوی تکه های متحرک مشابه، مبتنی بر انطباق هیستوگرام رنگ انها به همراه پیشگویی RLS انجام می شود. از ماتریس CTM در همگرایی سریع الگوریتم پیشگویی RLS استفاده شده، که خطای پیش بینی روی تعداد زیادی از وسایل نقلیه حداقل ۸۰% کاهش یافته است. همچنین CTM در جستجوی تکه های مشابه، کارآمد است و می تواند شعاع و موقعیت جستجو را تعیین کند. الگوریتم مبتنی بر ماتریس گذر مراکز نوعی اعمال اطلاعات سطح بالا، در ردیابی بهتر چند شیئی می باشد.