سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سهیلی – مربی دانشگاه تربیت معلم
احسان اله کبیر – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
نصراله مقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله برای نهان نگاری از تبدیل موجک استفاده شده است و داده ها درناحیه LL3 حوزه تبدیل با استفاده از فرایند کوانتیزاسیون درجه شده اند داده ها با داشتن اندازه قدم کوانتیزاسیون و میانگین دامنه اجزا فرکانس پایین تصویر و بدون نیاز به تصویر اولیه قابل استخراج هستند. برای افزایش شفافیت و مقاومت روش نهان نگاری ناحیه LL3 تبدیل موجک قبل از پنهان کردن داده درآن با یک الگوی اتفاقی درهم ریخته میشود برای برسری مقاومت نهان نگاری برروی تصاویر نهان نگاری شده پردازشهای مختلفی انجام شده و نتایج حاصل بررسی شده است این پردازشها عبارتند از فشرده سازی به روش JPEG افزودن نویز گوسی هموارسازی با فیلترهای میانگین تغییر تعداد سطوح خاکستری و تغییر اندازه تصویر نتایج حاصل از آزمایشهای مختلف نشان دهنده افزایش مقاومت الگوریتم اصلاح شده است.