سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور محسنی – شرکت برق منطقه ای خوزسنان
ایمان سعدی نژاد – شرکت برق منطقه ای خوزسنان

چکیده:

بدست آوردن زمان واقعی دامنه و فاز مولفه فرکانس اصلی و دیگر مولفه های فرکانسی یک سیگنال هارمونیکی، در بسیاری از کاربردها سیستم قدرت از جمله مسائل کیفیت توان، جبرانسازی توان راکتیو و حفاظت دیجیتال سیستم قدرت، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله استفاده از یک فیلتر تطبیقی بازگشتی جهت بدست آوردن دامنه و فاز مولفه فرکانس اصلی و دیگر مولفه های هارمونیکی در یک شکل موج همراه با نویز و مولفه DC میرا شونده، پیشنهاد شده است. سپس با شبیه سازی فیلتر بازگشتی پیشنهادی و مقایسه نتایج با الگوریتمهای پیشنهادی در دیگر مقالات، کارایی مناسب آن مورد تایید قرار خواهد گرفت.