سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راحیل شاهورانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
مهدی برقعی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز تحقیقات بیو شیمی و محیط زیست، دانشگاه
فرشته نعیم پور – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

فعالیت انجام شده توسط شاهورانی و همکاران در سال ۱۳۸۳ (الف) شامل بررسی عملکرد MBBR تک مرحله ای و دو مرحله ای برای دو غلظت ورودی از خوراک (۷۵۰ و ۱۵۰۰ میلی گرم بر لیتر) در زمان ماند ۲۴ ساعت با در نظر گرفتن غلظت دیگری از خوراک (۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) و دو زمان ماند ۱۶ و ۳۶ ساعت ادامه داده شد و ۲۷ داده تجربی حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که دو مرحله ای کردن سیستم های MBBR اثر چندانی بر راندمان حذف مواد آلی نداشته لکن زمان رسیدن به حالت پایا را کاهش می دهد. همچنین یک مدل توانی برای پیشبینی رفتار سیستم های MBBR در حذف مواد آلی محلول ارائه شد. نتایج نشان می دهد که مدل توانی قابلیت پیش بینی رفتار سیستم تک مرحله و دو مرحله MBBR با دقت قابل قبول دارا می باشد.