سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی همتی – مهندسین مشاورقدس نیرو
یوسف فیاض – مهندسین مشاورقدس نیرو
فرحناز رضائی – مهندسین مشاورقدس نیرو

چکیده:

مقاله حاضر روش نوینی را بر اساس منحنی های الگوی مصرف ) ) CTM برای پیش بینی بلند مدت بار و انرژی مورد بررسی قرار می دهد . در این راستا الگوریتم برنامه کامپیوتری تهیه شده نیز تشریح خواهد شد . این برنامه بخشی از نرم افزار جامع مکانیزاسیون توزیع است که برای تحلیل و طراحی شبکه های توزیع و رفع مشکلات جاری شرکتهای توزیع کشور در دست تهیه و تکمیل می باشد . روش اتخاذ شده در برنامه با توجه به مشکلات ناشی از نبودن اطلاعات کافی از سابقه طولانی مصرف مشترکین در اغلب شرکتهای توزیع کشور بسیار مناسب و مفید است . به دلیل اینکه در برنامه فوق از تقسیم بندی نواحی مصرف به واحدهای کوچکتر استفاده میشود و پیش بینی از جزء به کل صورت می گیرد، این برنامه نه تنها در برنامه ریزی تولید برق و احداث نیروگاهها در بلند مدت کارآیی دارد بلکه در طراحی شبکه های توزیع، از قبیل احداث پستها و فیدرها در نواحی مختلف تحت پوشش شرکتهای توزیع، بسیار سودمند می باشد