سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – دانشیار گروه عمران- دانشکده مهندسی- دانشگاه سمنان
حسین نادرپور – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

این مقاله ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر استفاده از صفحات FRP چسبانده شده در سطح خارجی دیوارهای برشی بتن آرمه به عنوان یک تکنیک مقاوم سازی به منظور بهبود رفتار لرزه ای آنها را ارائه می دهد . برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظور ارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان دیوارهای برشی بتن آرمه تقویت شده معرفی می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد . برنامه اجزای محدود برای تخمین کل منحنی بار-تغییر مکان شامل بخش الاستیک ، پیدایش ترک خوردگی ، شکل گیری ترکهای برشی و خردشدگی بتن به نحو نسبتا خوبی می تواند استفاده شود . کاربرد صفحات الیافی پلیمر کربنی (CFRP) چسبانده شده در سطح خارجی ، یک پروسه
مقاوم سازی لرزه ای موثر برای دیوارهای برشی بتن آرمه می باشد . صفحات الیافی کربنی می توانند برای افزایش سختی پیش از ترک خوردگی ، بار ترک خوردگی و ظرفیت خمشی نهایی دیوارهای بتن آرمه استفاده شوند . صفحهCFRP دورپیچ شده در اطراف ناحیه مفصل پلاستیک دیوار بتن آرمه علاوه بر تأمین مقاومت برشی کافی ، محصور شد کافی ، محصور شدگی بتن در ناحیه مفصل پلاستیک را فراهم می آورد که منتهی به افزایش شکل پذیری دیوار بتن آرمه می شود .