سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد

چکیده:

انسان با مشکلات زیست محیطی فراوانی مواجه است . بروز بلایای طبیعی هر ساله باعث خسارت به منابع طبیعی و از بین رفتن کشتزارهای فراوانی می شود یکی از بلایای طبیعی که امروزه به عنوان مشکلی بزرگ در علوم زمین و محیط زیست مطرح است فرسایش و بویژه ناپایداری دامنهها و زمین لغزش است که استفاده نادرست از منابع، کاربریهای نامناسب و عدم مدیریت صحیح محیط زیست باعث افزایش آن شده است . مطالعات زیست محیطی امروزه با استفاده از نرم افزار های GIS با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود . در این تحقیق ابتدا مقدمه ای بر کاربردهای GIS بیان می شود، سپس با استفاده از این تکنیک مکان های حساس به زمین لغزش مشخص میگردد که این امر کمک شایانی به مدیریت محیط زیست میکند . تجزیه و تحلیل نقشهها نشان داد که سازندهای شمشک و پادگانههای آبرفتی، فاصله ۵۰۰ متری از جاده و ۴۰۰ متری از آبراهه، جهت شیب غربی و شمالی، شیب ۱۵-۵۰ درصد، ارتفاع ۱۵۰۰-۲۱۰۰ و کاربریهای مسکونی و باغ – کشاورزی بیشترین درصد مساحت لغزش ها را در خود جای داده اند و در مدیریت منطقه باید به این مناطق بیشتر توجه کرد