سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد پذیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران و

چکیده:

به کارگیری اطلاعات مورد توزیع فضایی عناصر، انسانها، حیوانات و گیاهان در سطح جهان همواره بخش مهمی از فعالیتهای جوامع سازمان یافته را در بر گرفته است. تکنولوژی سیستم اطلاعاتی موجب می گردد متخصصین داده پرداز در مورد راه حلهای رفع مشکلات اطلاعاتی مسئولین شهردارینهادهای محلی تجدید نظر به عمل آورند.
برتری مهم GIS نسبت به (Computer Aided Designer) ایجاد ارتباط مناسب بین داده های رقومی شده که در لایه های مختلف ذخیره گردیده اند – و پایگاه های اطلاعاتی است.
استفاده متناسب در رشته های مختلف از GIS در سالهای اخیر توجهات بسیاری را در مراکز علمی و تحقیقاتی ، دانشگاه ها و بخش خصوصی ، باعث کاهش مداخلات و استفاده بلهینه از زمان و هزینه گردیده است. یکی از موارد مهمی که می توان از GIS استفاده نمود، بخشهای مرتبط با مهندسی بهداشت محیط می باشد. در این مقاله به مزایای استفاده از GIS در بخشهای مختلف مهندسی بهداشت محیط پرداخته گردیده است و در انتها نیز مثالی از چگونگی استفاده از GIS در مکانیابی محل های دفن مواد زاید اشاره گردیده است.