سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام گوران اوریمی – کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

چکیده:

GPRS Tracking سیستمی است برای شرکت ها یا افرادی که از یک وسیله دارای GPS برای ردگیری ناوگان حمل ونقل، دارایی ها (به عنوان مثال کامپیوتر، اتوبوس، ماشین آلات سبک و سنگین) و یاحتی اشخاص استفاده می کنند.
با توجه به مجموعه وسیع و متفاوت سرویس های قابل ارائه توسط شهرداری ها که هر روز بر تنوع و تعداد آنها نیز افزود می گردد، استفاده از امکانات فناوری اطلاعات (IT)و فناوری ارتباطات (CT) تاثیر بسزایی در غنای هرچه بیشتر این سرویس ها و حرکت بهسوی شهرداری الکترونیکی خواهد گذاشت. در این میان فناوری GPRS Tracking با مجموعه مشخصه ها و قابلیت های خود که از هر دو بخش فناوری اطلاعات (بخش نرم افزاری و پردازش اطلاعات سیستم)و فناوری ارتباطات (بخش مربوط به ارسال اطلاعات و شبکه ارتباطی) به طور همزمان و در راستای ارائه سرویس های ردیابی استفاده می کند نقش به سزایی در جهت استفاده بهینه از سرمایه ها و امکانات شهرداری ها دارد، چرا که آنچه با نگاهی گذرا به وظایف شهرداری در نظر می آید جایگاه ویژه وسایل نقلیه در ارائهخدمات شهری (در حمل و نقل عمومی و یاارائه سایر خدمات شهری) است. پر واضح است که استفاده بهینه از این سرمایه ها و امکانات گامی در جهت پیشرفت و ارائه خدمات بهترهمراه با کاهش هزینه ها خواهد بود. سیستم های GPRS Tracking امکان ارائه سرویس های متفاوتی راب رایشهرداری ها فراهممی سازند که مجموعه وسیعی از سرویس از قبیل مدیریتناوگان حمل و نقل عمومی و ردیابی دارایی ها (مانند ماشین آلات و تجهیزات) و فراهم آوردن امکان ارائه سرویس های ایمنی شخصی جدیدی برای شهروندان همانند ردگیری فرزندان خردسال،نوجوان و افراد کهنسال را در بر می گیرد.
در این مقاله ضمنمعرفی فناوری با قابلیتهای خاص (سیستمهای GPRS Tracking) راهکارهایی در جهت بهینه سازی سرویس های حال حاضر شهرداری که با استفاده از وسایل نقلیه انجام می شود به همراه پیشنهاد سرویس های جدید به شهروندان ارائه شده است.