سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه ثمره هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش مناسب جهت بهینه سازی عملکرد سدها در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این راستا نرم افزار مطلب نیز در نسخه جدید خود تحت عنوان مطلب ۷ جعبه ابزار جدیدی به نام جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته است. با استفاده صحیح از این جعبه ابزار، نتایج مربوط به بهینه سازی توسط روش الگوریتم ژنتیک سریعتر و راحت تر حاصل خواهند شد. در این مقاله مقایسه نتایج حاصل از سه حوضه مختلف (حوضه برانتس در اندونزی،(شریف و واردلو،۲۰۰۰)، سیستم چهار مخزنه، (شریف و واردلو،۱۹۹۹)، سیستم یک مخزنه ( چانگ ژیان ایا هوانگ کوانگ و وانگ یی مین ۲۰۰۵)) مورد بررسی قرار گرفت. به کار گیری نتایج حاصل از این مقایسه برای تنظیم پارامترها در نرم افزار مطلب ۷ می تواند در افزایش دقت نتایج به دست آمده و کاهش زمان محاسبات موثر باشد.