سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی نظرپور – کارشناس ارشد عمران- شرکت مهندسی و توسعه نفت
گلبهار میرحسینی – کارشناس عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روشنائی یک نوع انرژی خورشیدی است. این جمله ظاهرا یک گفته نه چندان مهم تلقی میشود ولی وقتی که صحبت از استفاده و کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمانها به میان می آید حائزاهمیت خواهد شد. در کنار گیرندهها و جمع کنندههای انرژی خورشیدی که انرژی مزبور را قابل استفاده میکنند تکنولوژیهای جدید نیز جهت لذت بخش نمودن زندگی بوسیله خورشید و تاثیرنور در ساختمانها به طور قابل ملاحظهای از انرژی خورشیدی استفاده میکنند. سیستم حرارتی خورشیدی میتواند قسمت اعظمی از انرژی مورد نیاز جهت گرم نمودن آب آشامیدنی ساختمانها را پوشش دهد. در تابستان ، گرم نمودن توسط انرژی های فسیلی و سوختهای هیدروکربوری متوقف خواهد شد و سیستم گرمایش خورشیدی ، منبع گرمایی مناسبی جهت نیازهای ضروری ساختمانها خواهد بود. در ماههای سرد سال نیزاستفاده از انرژی خورشیدی ، منبع گرمائی مناسبی جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی خواهد بود.متناظر با طراحی ساختمان میتوان بوسیله کاربرد سیستم ترکیبی انرژی خورشیدی در ساختمانها انرژی مورد نیاز یک خانه مدرن را تا ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش داد. این مقاله به بررسی چگونگی مصرف انرژی خورشیدی در ساختمانها جهت کاهش استفاده از انرژی هیدروکربوری خواهد پرداخت که متناظر با آن بسیاری از مشکلات ناشی از مصرف این نوع سوخت ها از قبیل آلودگی هوا ، گرم شدن زمین ، مشکلات زیست محیطی و غیره کاسته خواهد شد.