سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید شیرازی –

چکیده:

بر طبق نظریه ها خورشید از ۶ میلیار سال پیش در حال سوختن بوده و در حدود ۲- ۱۰*۲ میلیون تن در هر ثانیه افت جرم خورشید بوده که نتیجه آن آزاد شدن انرژی بسیار عظیمی است که سهم کره خاکی ما ۰/۴۵ میلیار آن در سال می باشد که ۳۵۰۰۰ برابر کل انرژی مصرفی ساکنان زمین است یعنی اگر بشر بتواند ۱/۳۵۰۰۰ این انرژی خدادای را جذب کند از مصرف هر گونه سوخت دیگر بی نیار خواهد بود. می دانیم قسمت بسیار عظیمی از مصرف انرژی مربوط به گرمایش و سرمایش هاست. به همین منظور باید تمهیداتی در ساختمان سازی اعمال کنیم که بتوان حدکثر استفاده رااز انرژی خورشیدی بصورت جذب مستقیم یا از طریق هدایت حرارتی یا ازطریق جذب و انباشت حرارت کرد تا برای گرمایش و سرمایش استفاده شود.