سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فرشادیان – شرکت تعمیرات نیروگاه های خوزستان اهواز – ایران
محمدعلی اعتدالی زاده – شرکت تعمیرات نیروگاه های خوزستان اهواز – ایران
محمود علیزاده حداد – شرکت تعمیرات نیروگاه های خوزستان اهواز – ایران

چکیده:

موضوعهای بهینه سازی و بهره وری مباحثی هستند که در عصر حاضر بدلیل خطر اتمام منابع انرژی فسیلی و تمام سیستمهای عظیم بخصوص نیروگاه های وارداتی و گازی مورد توجه می باشند، تا جایی که بعنوان پارامترهای مهمی، در طرح های جدید مد نظر می باشند.
این موضوعها چنان اهمیت خود را در صنعت نشان داده اند که بسیاری از موسسات صنعتی به بهینه سازی سیستم ها و ماشینهای در حال کار می پردازند و با اجرای طرح های مکمل و سیستمهای جانبی، از تلفات انرژی و سرمایه گذاریهای اضافی جلوگیری می کنند یا به عبارت دیگر باعث افزایش سرمایه می گردند.
در این مقاله سعی گردیده برای بهینه سازی سیستم راه اندازی توربوفید پمپهای نیروگاه رامین اهواز و رفع نقایص بهره برداری از این سیستم، بهترین روش موجود از دو گزینه جهت بررسی و طراحی و محاسبات انتخاب گردد. در روش برگزیده با ایجاد خط بخار بین مسیر تغذیهبخار توربین توربوفید پمپهای واحدهای مجاور، قابلیت راه اندازی این توربوفید پمپهای در هنگام راه اندازی واحد تامین می شود .و در نتیجه از هر واحد بخاری می توان یک دستگاه بویلر فید پمپ الکتریکی را حذف و از لوازم آن بعنوان یدکی استفاده نمود.