سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حسین پور – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس . آزمایشگاه پژوهشی الکت
رضا قره خانی – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس . آزمایشگاه پژوهشی الکت
علی یزدیان ورجانی – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس . آزمایشگاه پژوهشی الکت
مصطفی محمدیان – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس . آزمایشگاه پژوهشی الکت

چکیده:

در این مقاله طرح استفاده ترکیبی از UPQC و آرایه فوتوولتایی پیشنهاد شده است . سیستم پیشنهادی از یک اینورتر سری . اینورتر موازی. و آرایه فوتوولتایی کهتوسط مبدل بوست به لینک DC وصل شده تشکیل یافته است کهتوانایی جبران کمبود و بیشبود ولتاژ . قطعی ولتاژ . هارمونیک وتوان راکتیو را در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیره ای دارا می باشد . سیستم پیشنهادی علاوه بر توانیی بهبود کیفیت توان اکتیو به شبکه را نیز دارا می باشد .