سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کمالیان – مرکز تحقیقات آب و ابسته به وزارت نیرو

چکیده:

در این مطالعه فرآیندهای مختلف انتشار و شکست امواج، هیدرودینامیک جریانهای ساحلی و جذرومدی، حمل رسوبات ساحلی و رسوبات بستر و اثرات مربوطه، تغییرات سطح آب ناشی از جزرو مد؛ ۷ مدل ریاضی چندین مرحله اندازه گیری محلی، و حلیلهای هندسی در بندرایرانبندر مورد بررسی قرار گرفته است تا فرآیندهایی باعث نفوذ امواج بزرگتر از حد مجاز به بندر و اختلال در کاربری آن در ماههایی از سال می شوند و همچنین سازوکارهایی که منجر به تمرکز رسوبگذاری محل پهلوگیری می گردند شناسایی شده و راه حلهای مناسب جهت رفع این دو مشکل انتخاب گردد.