سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز شهرکی واحد – عضو هیئت علمی دانشکده پرستای و مامایی زابل
خلیل سلوکی – رئیس مرکز فوریت های پزشکی زابل
نصرت الله مسینایی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی زابل
ناهید شهرکی – کارشناس پرستاری و مسئول آموزشی مرکز فوریت های پزشکی زابل

چکیده:

آمبولانس وسیله نقلیه ای است که در مواقع اورژانسی درمان رابه بیمار ارائه می کند و بیمار را جهت پیگیری درمان به مرکز دریافت کننده منتقل می کند. این وسیله یکی از اجزاء حیاتی سیستم EMS است.
متن:
آمبولانس باید محل راحتی برای مراقبت از بیمارانی باشد که گرفتار مشکلات تهدید کننده حیات شده اند. این وسیله نباید خطرات بیشتری برای آنها ایجاد کند. به عنوان متصدی آمبولانس باید با قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود آشنا باشید و پیوسته از آنها اطاعت کنید. در هیچ زمانی استفاده از آمبولانس در وضعیتی که افراد دیگر را به خطر بیندازد، توجیه پذیر نمی باشد. به خاطر داشته باشید که اولین وظیفه شما در قبال بیمار رسیدن به محل به صورت ایمن است. متصدیخوب آمبولانس توانایی ها و محدودیت های وسیله نقلیه خود را می داند، به سرعت و به دقت وضعیت آب و هوا و شرایط جاده را ارزیابی می کند. شرایط ترافیک را بررسی می کند و با سرعت و دقت به آن پاسخ می دهد. و خطر و ناراحتی سایر اعضاء گروه و بیمار را به حداقل می رساند . توجه داشته باشید که رانندگی سریع و دراماتیک بخشی از تعریف نیست . در زمان رانندگی با آمبولانس همیشه کمربند ایمنی را ببندید . مطمئن شوید که سایر افراد تیم نیزکمربند خود را بسته اند. همیشه فرمان را با دو دست بگیرید. یک دست کشیده می شود در حالی که دست دیگر به موازات وضعیت دست در حال کشش می لغزد. هیچ کدام از دستها نباید از ۱۶ یا ۶ عبور کنند تا از به هم پیچیده شدن دستها جلوگیری شود. همچنین باید به اندازه کافی با آمبولانس خود کار کنید. تا با چگونگی افزایش شتاب یا کاهش آن ، میزان فضایی که برای گلگیرها و سپرها نیاز دارد، چگونگی ترمز کردن ماشین و چگونگی چرخش ماشین در گوشه ها آشنا شوید . در حال رانندگی یک آمبولانس باید تغییرات آب و هوایی و شرایط جاده را شناخته و به آن پاسخ دهید . در طی انتقال مسیری را انتخاب کنید که مناسبترین راه باشد . هر زمان که ممکن است از مدارس ، تقاطع های راه آهن ، پیچ ها ، مناطق ساختمانی ، پل ها ، تونل ها ، مناطق مشابه و مشکل ساز اجتناب کنید. فاصله ایمنرا بین خود و وسایل دیگر رعایت کنید. از علائم شب نما استفاده کنید تا وسیله نقلیه بهتر دیده شود باید نسبت به تعدادی از عوامل غیر سرعت که بر وری توانایی شما در کنترل آمبولانس تاثیر می گذارند آگاهی داشته باشید. کلید آمادگی برای پاسخ دهی ، نگاهداری مناسب و تجهیز آمبولانس است. آماده نگه داشتن وسیله نقلیه برای پاسخ به صورت همیشگی و در تمام شرایط و تجهیز کردن آن با تمام تدارکات ضروری به شما اطمینان خواهد داد که می توانید خود را به بیمار رسانده، وی را درمان کرده و انتقال دهید. داشتن برنامه پیشگیری کننده جامع و منظم برای نگهداری از ماشین لازم است . هر اورژانس های پزشکی ، آسیب ها ، خارج کردن بیمار و تولد نوزاد باشد.پس از هر بار اعزام تجهیزات و تدارکات باید بررسی شوند. و از نو تامین شده ، تمیز شده یا نگهداری شووند. زمانی که به فراخوان اورژانسی پاسخ می دهید همیشه چراغ های اورژانس بر وری آمبولانس را روشن کنید . هرگزمستقیما پشت ماشین قرار نگرفته و آژیر را روشن نکنید. راننده ممکن است ترسیده و محکم روی ترمزها فشار بیاورد یا به باند دیگی منحرف شود … مسئولتی های اعضای تیم را قبل از رسیدن به صحنه تعیین کنید و مطمئن شوید که این مسئولیت ها واضح و روشن هستند.
بحث و نتیجه گیری:
آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی از نحوه عملکرد آمبولانس و بررسی روزانه و چک کردن تجهیزات قبل و بعد از هر اعزام موجبارائه بهتر خدمات درمانی به بیماران می شود. لذا پیشنهاد می شود ، لذا که کارگاه های آموزشی در این رابطه در مراکز فوریت های پزشکی برنامه ریزی و اجرا شود.