سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین ناصری – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
طیبه صادقی – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

افزایش کمبود آب نیاز به مدیریت صحیح منابع موجود را می طلبد در مناطقی که با فقدان آب کافی روبرو هستند به منظور اعمال مدیریت صحیح بر منابع اب لازم است برنامه های حفاظت از محیط زیست با برنامه های ذخیره نمابع ادغام شوند.