سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بازیافت فاضلاب واستفاده از آن به خصوص در آبیاری در این سالها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. هنوز دربسیاری از کشورها برای استفاده از فاضلاب چارچوب قانونی وجود ندارد یا اصولا بسیار ضعیف است و یا فقط به استانداردهای بین المللی که بسیار کلی هستند اکتفا می شود. در بیشتر اوقات از راه حل های بسیار گران قیمتی استفاده می شود، در نتیجه یک روش مدون در مدیریت حوضه آبی تحت استرس مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه بازیافت فاضلاب واستفاده مجدد از آن از جنبه های مختلف بهداشتی ،اقتصادی ،تکنیکی وحقوقی بررسی می شود.بنابراین بازیافت آب یکی از چالش های علمی برای حال حاضر وآینده می باشدو باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.