سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دژهمت – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان*
عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی باقری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی برای تأمین مواد غذایی از یک سو وخشکسالی های پی در پی در سال های اخیرا سوی دیگر، موجب شده است که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره برداری خود برسد و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. یکی از راه کار های اصلی برای مقابله با مسئله بحران آب، کاربرد زنجیره ای آب متناسب با تغییر کیفیت آن در بخش های متنوع مصرف می باشد. راه حل دیگر، استفاده بهینه از آب های متعارف و نامتعارف موجود و کاربرد سیستم های آبیاری کارا و با بازده بالاست. از طرف دیگر توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، باعث تولید حجم عظیمی از فاضلاب شده که مشکل اصلی در این زمینه چگونگی دفع فاضلاب است به طوری که مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی را به دنبال نداشته باشد. بررسی ها نشان داده که یکی از بهترین شیوه های دفع پساب فاضلاب، کاربرد آن در کشاورزی است. کاربرد فاضلاب در کشاورزی نیازمند مدیریت خاصی است که ضمن بهره گیری مطلوب از آن، مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی را در خاک، گیاه و منابع آبی سطحی و زیرزمینی نداشته باشد. هدف از این بررسی مطالعه بر استفاده مجدد از منابع آب به ظاهر غیر قابل استفاده می باشد