سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر باغ وند – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر مهردادی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما به دلایل گوناگون از قبیل رشد جمعیت، پیشرفت صنعت و داشتن آب وهوای خشک و نیمه خشک بحران آب مساله روز می باشد. در این راستا در حال حاضر استفاده مجدد از پسابها در تامین آب مورد نیاز جهت مصارف گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یکی از راههای غلبه بر مشکل کم آبی تلقی گردد. برخی از این پسابها دارای عناصر مغذی بوده و از منابع آبی با ارزش در آبیاری فضای سبز محسوب می گردند. استفاده از این پسابها چنانچه به صورت صحیح ومنطبق بر اصول انجام گیرد می تواند علاوه بر رفع مشکل کم آبی باعث افزایش حاصلخیزی خاک و نیزکاهش مصرف کودهای شیمیایی گردد. هدف از ارائه این مقاله تبیین ویژگیهایی پسابهای شهری است که می تواند در استفاده مجدد از آنها در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد، لذا در این مطالعه نسبت به شناسایی فواید حاصله از استفاده مجدد از پسابها در آبیاری فضای سبزاقدام به عمل آمده است.