سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت
نیره نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط

چکیده:

کشور ایران درنواحی نیمه خشک جهان واقع شده و دارای میانگین بارش در حدود ۲۵۲ میلی متر بوده که از یک سوم متوسط جهان نیز کمتر می باشد. از کل نزولات جوی سالیانه حدود ۷۰ درصد آن تبخیر و تعرق شده و ۳۰ درصد باقیمانده منابع آب سطحی و زیرزمینی را تشکیل می دهد.