سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مسعودی نژاد – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

امروز یکی از بهترین روشهای حفاظت منابع آب، استفاده از روشهای بهینه مصرف آب در بخش صنایعمی باشد. در این روش با انتخاب فرایندهای مناسب جهت بازیافت پساب حجم بسیار زیادی از این فاضلابها را تصفیه نموده و مجدداً در پروسه تولید بکار می گیرند در این روش ضمن حفاظت از منابع سطحی و زیرزمینی از لحاظ آلودگی باعث کاهش مصرف آب و صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأمین، انتقال و تصفیه آب می گردد. فاضلابهای صنایع نساجی پلی اکریلیک یکی از پیچیده ترین انواع از فاضلابهای نساجی محسوب می گردد. فاضلاب این صنایع به علت pH پایین، وجود رنگهای محلول، دمای نسبتاً بالا و مقدار COD بالا، به روشهای معمول تصفیه پاسخ مثبت نمی دهند، به همین دلیل در این تحقیق با استفاده از روش ادغام شیمیائی و میکروبیولوژیک پساب خروجی،جهت بکارگیری مجدد در برخی از فرایندهای تولید آماده سازی گردید. در این روش ابتدا فاضلاب خروجی در یک مخزن ۸ متر مکعبی جمع آوری و با استفاده از هیپوکلریت کلسیم ۶۵ درصد به مقدار یک گرم بر لیتر اکسید و حداکثر زمان لازم برای واکنش ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.پس از اختلاط ماده شیمیائی با فاضلاب ضمن کنترل pH، کاهش دما در اثر زمان ماند و حذف رنگ از فاضلاب در اثر فرایند اکسیداسیون، مقدار COD موجود در فاضلاب از ۳۲۸۰ تا ۶۶۵۰ به ۵/۱۱۹ تا ۱۲۸ تقلیل یافت. مدت زمان ماند در این حوضچه ۱۲ ساعت در نظر گرفته شد در این فاصله پس از کاهش دما و کنترل pH، فاضلاب مجدداً با دبی ۷۵/۰ متر مکعب بر ساعت به حوضچه هوادهی به روش لجن فعال به حجم ۱۲ متر مکعب تزریق گردید. بقیه عوامل آلایند موجود در پساب در مرحله دوم تصفیه حذف شده و میزان COD آن به کمتر از ۵۰ میلی گرم بر لیتر رسید. پساب حاصل در واحد الیاف کوبی و اختلاط الیاف، مجدداً قابل استفاده می باشد.