مقاله استفاده موضعي استروژن موجب تسريع روند ترميم زخم در موش هاي صحرايي ديابتي مي شود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۴۴ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: استفاده موضعي استروژن موجب تسريع روند ترميم زخم در موش هاي صحرايي ديابتي مي شود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترميم زخم
مقاله استروژن
مقاله موش ديابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: كسمتي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زخم هاي ديابتي به ويژه در ناحيه پا و نارسايي در ترميم آن ها، از مواردي است که بيشتر بيماران ديابتي در طول بيماري خود با آن درگير مي باشند. با توجه به گزارش هاي گذشته مبني بر نقش مثبت استروژن در تسريع روند ترميم زخم، اين پژوهش اثر احتمالي استروژن موضعي بر ترميم زخم در موش هاي ديابتي را مورد بررسي قرار داد.
مواد و روش ها: ۶۶ موش نر از نژاد ويستار به دو گروه سالم و ديابتي تقسيم شدند و هر گروه به سه زير گروه کنترل (دست نخورده)، شاهد و آزمون تقسيم بندي گرديدند. در همه گروه ها يک زخم مدور با قطر ۱٫۵ سانتي متر بر سطح پشت موش هاي سالم و ديابتي (القا شده توسط استروپتوزوتوسين) ايجاد شد. در زيرگروه آزمون، روزانه پماد استروژن با دوز ۰٫۵ ميلي گرم و در زيرگروه شاهد، پماد جنتامايسين با دوز ۰٫۵ گرم استفاده شد. روند ترميم زخم به صورت ماکروسکوپي و ميکروسکوپي در روزهاي ۳، ۵، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ مورد پي گيري قرار گرفت.
يافته ها: در بررسي ماکروسکوپي، زخم هاي گروه ديابتي در مقايسه با گروه سالم ترميم ديرتري داشته و التيام زخم در زيرگروه آزمون در موش هاي سالم و ديابتي از روز ۷ به بعد تغيير چشمگيري داشته است (P<0.05). در بررسي ميکروسکوپي گروه سالم، شاخص تشکيل بافت جوانه اي اختلاف نداشته ولي افزايش رگ زايي و تشکيل اپيتليوم جديد در زيرگروه آزمون مشهود بود. در گروه ديابتي نيز در تمام موارد، زيرگروه آزمون پيشرفت محسوسي نسبت به زيرگروه شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي به دست آمده در اين پژوهش، استروژن مي تواند موجب تسريع در ترميم ناقص زخم هاي ديابتي شود.