سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کورش جواهرده – دکترای مهندسی مکانیک، دانشیار دانشگاه گیلان
سعید محبی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی
رضا نجفی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
کمال عباسپورثانی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مقاله حاضر به بهینه سازی میکروتوربین و استفاده آن ها درسیستم های تولید همزمان پرداخته است. در این مقاله سیستم راه انداز تولید همزمان، میکروتوربین انتخاب شده است. میکروتوربینها مولدهای کوچک برق هستند که توان خروجی آن ها کم تر از ۳۰۰ KW بوده و بازده الکتریکی آن ها در حالت استفاده از پیشگرم کننده (رکوپریتور ۱) و در شرایط استاندارد حدود ۳۰ درصد است.هدف این تحقیق بالا بردن راندمان میکروتوربین و استفاده آن ها درسیتم های تولید همزمان است که در شرایط محیطی غیر استاندارد می باشند. در واقع عملکرد میکروتوربین ها با تغییر شرایط آب وهوایی تغییر می کند (تغییر دما و رطوبت نسبی). لذا بهینه سازی آن ها نیز باید با توجه به شرایط آب و هوایی محل نصب میکروتوربین انجام شود. میکروتوربین مورد آزمایش در شهر اهواز واقع شده که میانگین دما در فصل گرم بالا و رطوبت نسبی آن پایین است و با شرایط آب و هوایی مطلوب میکروتوربین برای داشتن حداکثر توان خروجی خیلی متفاوت است. در این شرایط یکی از روش ها ی افزایش بازده میکروتوربین، مرطوب کردن سیکل آن ها می باشد. بر اساس اطلاعات سیستم آزمایش شده سیکل میکروتوربین شبیه سازی شده است. سپس درستی برنامه به وسیله مقایسه نتایج شبیه سازی با اطلاعات آزمایش مربوط به سیستم میکروتوربین خشک اثبات می شود و با استفاده از برنامه شبیه ساز تاثیر رطوبت دهی در ورودی پیشگرم کننده و محفظه احتراق میکروتوربین مورد بررسی قرار گرفته است