سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد طایی – دانشجوی دکتری زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زابل
مهرانگیز جوکار – دانشجوی دکتری زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زابل
پرویز غلامی – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهری به عنوان یکی از منابع غیرمتعارف آب برای توسعه کشاورزی در نواحی خشک مورد توجه قرار گرفته است . این در حالی است که آبیاری درازمدت با پساب فاضلاب باعث بروز برخی آلودگی های زیست محیطی می گردد، از جمله این محدودیت ها عبارتند از مخاطرات بهداشتی برای کشاورزان و مصرف کنندگان محصولات غذایی، تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه، آلودگی آب های زیرزمینی و شور سدیمی شدن خاک اشاره کرد . بنابراین به منظور استفاده پایدار از پساب فاضلاب، بایستی راهکارهای مدیریتی مناسب جهت رفع یا کاهش مشکلات مذکور به کار برد . برخی از این راهکارها عبارتند از : تصفیه فاضلاب، حفاظت بهداشتی در حین استفاده از فاضلاب، تبیت عناصر سنگین در خاک، آب شویی نمک در خاک، استفاده از آهک، انتخاب گیاهان مناسب و فررآوری محصولات غذایی .. در این پژوهش مهم ترین چالش های ناشی از استفاده مجدد از پساب فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای کنترل این آلودگی ها به منظور استفاده پایدار از پساب ها ارائه شده است