سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – دانشیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – دانشیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدامید محمدی – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک مدل عددی برای حل معادلات حاکم برجریان غیرماندگاردو بعدی متوسط عمقی توسعه داده شده است. در این مدل تّاثیر شیب اصطکاکی اصلاح شده بر روی پروفیل جریان موردبررسی قرارگرفته و تنش های موثراغتشاشی با استفاده ازیک مدل k − ε اصلاح شده ،شبیه سازی شده است . اثر انحنای خطوط جریان در محاسبه ویسکوزیته اغتشاشی با استفاده از ضریب اصلاحی در نظر گرفته شده است.مشتق های زمانی با استفاده از تقریبهای مرتبه دوم بیم و وارمینگ ومشتق های مکانی با استفاده ازتقریبهای تفاضل مرکزی با دقت مرتبه دوم جایگزین شده اند . با استفاده اراین مدل دو مورد از مسائل مربوط به مهندسی هیدرولیک ( شبیه سازی جریان ایجاد شده دراثرشکست سدوجریان دریک انحنای ١٨٠ درجه )مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است . نتایج حاصل از مدل عددی با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده که از تطابق خوبی برخوردار می باشند. در بررسی های انجام شده مشاهده گردید که تنشهای موثر، درهمگرایی جواب نهایی تاثیرکمی داشته است