سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی نماینده مدیریت در کیفیت شرکت بین

چکیده:

استاندارد Tick IT به منظور تفسیر و ایجاد مطابقت الزامات نظام مدیریت کیفیتISO 9000;2000 با فرایند ها و ویژگی های صنعت نرم افزار نگاشته شده است . نگارنده بر این باور
است که این استاندارد ن ه تنها به خاطر ویژگی های تطابق آْن با کسب و کار آن صنعت به تضمین کیفیت محصولات نرم افزاری کمک می نماید بلکه به واسطه وجود فرایند های ارتباطی تنگاتنگ
میان مشتری و کارفرما موجب می شود از یک طرف میزان شناخت پیمانکار از نیازمندی های کارفرما در کلیه مراحل طراحی و توسعه نرم افزار افزایش یابد و م وجب کاهش ریسک پذیری و
ایجاد شکست در پروژه گردد و نیز به مشتری این امکان را می دهد که با مشارکت مداوم از تولید محصولی منطبق با نیاز های خود توسط پیمانکار اطمینان حاصل نماید . در این مقاله ابتدا به معرفی استاندارد Tick IT وسپس به تشریح اجمالی فرایند ها و الزا مات آن پرداخته شده است، پس از آن نحوه مشارکت مشتریان در فرایند طراحی و توسعه نرم افزار بر اساس این فرایند تشریح گردیده و سپس فرایند های کلیدی ایجاد کننده ارتباط بین مشتری و پیمانکار تشریح گردیده اند .
معرفی استاندارد Tick IT به منظور ایجاد زمینه استفاده از آن در شرکت های تولید کننده نرم افزار کشور ، آشنائی سازمانهای مشتری محصولات نرم افزاری با حقوق و مسئولیت های خود در
مشارکت به منظور تامین یک سیستم مناسب نرم افزاری از اهداف دیگر این مقاله است