سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی قلندرزاده – مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شر
اکبر بابایی – مکارشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

چکیده:

تامین سلامت و فراهم ساختن آسایش و رفاه کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی آنان، امروزه دیگر یک امتیاز بشمار نمی آید، بلکه یک وظیفه انسانی، یک نیاز و یک شرط امکان انجام کار و فعالیت ثمربخش است و از طرفی بدلیل اینکه در حفظ و ارتقای نیروی کار، افزایش بازده زحمت کارگران و حفظ و ازدیاد سرمایه دخالت دارد، تدبیری اقتصادی نیز بشمار می آیدو
تامین سلامت و ایمن سازی محیط کار در صنعت آب و فاضلاب بلحاظ پیچیده بودن و در برخی موارد پرمخاطره بودن نوع کارها و وجود انواع بیماری های شغلی در اغلب بخش های کاری بخصوص در تصفیه خانه های فاضلاب، آزمایشگاه های آب و فاضلاب، چاه ها و … حساسیت بیشتری برخوردار بوده و توجه به مقوله حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و رعایت اصول ایمنی چه از بعد حفاظت از سرمایه انسانی و چه از بعد جلوگیری از اتلاف منابع مادی حائز اهمیت فراوان است.
در باب صیانت و حفاظت از محیط زیست نیز اتخاذ فعالیت های مناسب برای دستیابی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در برنامه های توسعه و بهره برداری بمنظور به حداقل رساندن خسارات وارده به منابع و محیط زیست و همچنین برقراری یک سیستم پویا برای مواجه صحیح با آلودگی و تخریب ضروری بوده و بکارگیری روش های کنترلی مناسب می تواند اطمینان کافی در جهت تامین ضوابت، معیارها و قوانین زیست محیطی را فراهم آورد.
پیاده سازی برنامه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و نحوه رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی موضوع این تجربه می باشد. در یک حرکت پیوسته و مستمر اقدامات اساسی شکل گیری برنامه جامع ایمنی برداشته شد تا در روندی که از سال ۱۳۸۵ شروع شده و اکنون نیز با پتانسیل بیشتری اجرا می شود موجب شده سطح بهداشت کارگران و حفاظت از آنان در برابر بیماریها و حوادث ناشی از کار گسترش یابد.