سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمد بساق زاده – مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان

چکیده:

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرای طرحهای تولید اسیدترفتالیک خالص (PTA) و پلی اتلین ترفتالات (PET) در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۶ تاسیس گردید.این طرح در شمال غربی خلیج فارس، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی در ۱۶۰ کیلومتری اهواز در دو فاز ۱ و ۲ در زمینی به وسعت ۳۴ هکتار احداث گردیده که بخش اعظم فاز اول راه اندازی و در فاز دوم نیز واحد (PTA) در مرحله پیش راه اندازی و واحد PET در مرحله ساختمان و نصب می باشد. پس از انجام مطالعات جامع روی دانش فنی شرکت های صاحب لیسانس و مقایسه آنها از نظر اقتصادی، عدم پیچیدگی، تجهیزات و ماشین آلات و در نظر گرفتن روابط فنی و اقتصادی کشورها با ایران در اواخر سال ۷۶ شرکت تکنیمونت از ایتالیا جهت واحد PTA و شرکت لورگی زیمر آلمان برای واحد PET به عنوان لیسانس و مهندسی اصولی انتخاب گردیدند. این تکنولوژیها از نظر مصرف مواد اولیه (پارازایلین و اسید استیک)، مصارف کاتالیستها و مواد شیمیایی، یوتیلتی و نوع سیستم عملیاتی و خوردگی در سیستم در حد مناسب و قابل قبولی هستند.