سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مظفر چای بخش – کارشناس مسئول محیط زیست، تحقیقات و کیفیت مدیریت شرکت مدیریت تولید برق

چکیده:

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک رویکرد منظم به مسائل ایمنی و بهداشتی به صورت سیستماتیک و صریح به همراه فرایندهای جامع برای مدیریت ایمن خطرات می باشد از آنجائیکه صنایع بالاخص صنعت برق به علت گستردگی روزافزون آن خطرات زیادی را برای کارکنان، پیمانکارانو مردم می تواند در بر داشته باشد و با ایجاد سیستم در این موضوع می تواند تا حدود زیادی احتمال ایجاد حادثه را پایین آورد لذا توسط اعضا هیئت مدیره و نماینده مدیریت در ISO شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی تصمیم گرفته شد نسبت به استقرار سیستم مذکور و ادغام آن با دو سیستم کیفیت و محیط زیست استقرار یافته با همکاری پرسنل انجام شود که در متن اصلی تجربه اقداماتی که در جهت استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی انجام شده است آورده شده و در پایان متن تجربه عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در طی شش ماه گذشته استقرار آن مورد بررسی قرار گرفته است.