سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زین العابدین علمداری – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انسانها از روزگاران بسیار دور دست بطور دائم در معرض بروز حوادث و سوانح از قبیل فعال شدن آتشفشانها، جاری شدن سیل، طوفان، زلزله و گردبادهای سخت بوده و متحمل خسارات جانی و مالی بسیاری گردیده است بطوریکه جامعه بشری امروزی که با پیشرفت علم و بروز و پدید آمدن تکنولوژی های پیچیده، علاوه بر مواجه با سوانح و حوادث طبیعی در معرض و آسیب های ناشی از فعالیت صنایع نیز می باشد. مواجه با اینگونه سوانح موجب گردیده است تا جوامع علمی و تخصصی به منظور پیشگیری و تخفیف و تسکین و بهبود شرایط تحمیلی ناشی از بروز حوادث و سوانح و به حداقل رسانی خسارات جانی و مالی مجبور به طراحی و استقرار سیستم های پیشگیرانه گردند. در این راستا یکی از معتبرترین سیستم های مدیریت سوانح و حوادث کد پیشنهادی NFPA 1600 می باشد که در این مقاله سعی بر روشهای کاربردی اجرا و استقرار سیستم مذکورمی باشد.
مواد و روشها: طبق استاندارد NFPA 1600 طرح ریزی استقرار سیستم مدیریت سوانح و حوادث از ارکان ذیل تشکیل گردیده است.
• خط مشی
• هماهنگ کننده مدیریت سوانح و حوادث
• کمیته مدیریت سوانح و حوادث
• قوانین و کدهای صنعتی عملی
• شناسایی و ارزیابی خطرات
• مسئولیت ها و وظایف سازمانی
• منابع
• پاسخ و واکنش
• بهبود و جبران
• طرح نهایی
• تصویب و هماهنگی
• آموزش و ارزیابی
بحث و نتیجه گیری: امروزه با توجه به پتانسیل های بسیار بالای بروز حوادث طبیعی و صنعتی در کشور نیازمندی به استقرار اینگونه سیستم ها و یا موارد مشابه به منظور پیشگیری از خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی محسوس و مورد لزوم می باشد تا از این طریق از کلیه عوامل یک سیستم پویا (نیروی انسانی – تجهیزات – محیط زیست) حفاظت و صیانت نماییم.