سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی نوری – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

استقرار مدل EFQM در شرکت برق منطقه ای آذربایجان یکی از پروژه هایی است که سبب می شود تا مدیریت ارشد سازمان، سایر مدیران و کارشناسان در رویارویی با عملکرد سازمان به چالش کشیده شوند. این مدل با تحت پوشش قرار دادن کلیه فعالیتها و فرایندهای سازمانی، مسیر رشد و تعالی سازمان و ارتقا عملکرد را برای کلیه مدیران هموار و برای سنجش عملکرد، روشهای خود ارزیابی مختلفی را به تناسب بلوغ سازمانی معرفی می نماید. در این مجموعه ضمن بیان خلاصه ای از فعالیتهای تعالی، به استقرار موضوعی مدل به تفکیک هر کدام از معیارهای بخش توانمند سازها، انجام خود ارزیابی ها در سالهای متمادی و کشف نواحی قابل بهبود و تعریف و انجام پروژه های بهبود اشاره شده است.استقرار مدل EFQMالگویی برای کلیه پروژه هایی که در سازمان تعریف و به مورد اجرا گذارده می شود می باشد، تا در مراحل مختلف پروژه نسبت به نتیجه گرا بودن و سنجش میزان موفقیت خود براساس چرخه رادار (RADAR) اقدام نمایند.