سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرندا سلام زاده – رییس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناس ار
یاشار سلام زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی- کارشناس پروژه بازطراحی ساختار وزارت بهداشت

چکیده:

در دهه های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر توصعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تغییرات وسیعی که در نقش دولت ها به وقوع پیوسته آنها را با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت ها بوده است.
به طور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف نظام های کلان جامعه به اندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثر بخش، دست بازیدن به اهداف توسعه علمی نمی باشد. از این رو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می نماید.
در کشور ما نیز با توجه به نیاز محسوس جهت دسترسی به اهداف برنامه های توسعه و همچنین با توجه به آموزه های ادبیات دینی، اصل شایسته سالاری مورد توجه سطوح مختلف واقع گردیده است. همچنانکه پیامبر عظیم الشان (ص) در روایتی فرموده اند: اکر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است. لذا با توجه به اینکه اولین و مهمترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است، اعمال این اصل از بالاترین سطوح مدیریتی در نظام های اداری لازم الاجرا می باشد.