سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهزاد بابازاده – شرکت ملی گاز ایران مدیریت گازرسانی
محمدرضا علیرضایی – بهین کارا پژوهشکده تحقیق در عملیات

چکیده:

بدون شک پایین بودن بهره وری یکی از اساسی ترین موانع پیشرفت و توسعه کشور محسوب می شود و ضرورت استقرار نظام های بهره وری در سازمان های اجرایی کشور برای یک برخورد علمی و اجرایی با این مشکل محرز است. شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکت های چهارگانه اصلی وزارت نفت کمیسیون بهره وری خود را فعال کرد و مجموعه ای از فعالیت ها را سازماندهی و به مورد اجرا گذاشت. از جمله این فعالیت ها پروژه طراحی نظام بهره وری شرکت های گاز استانی است این پروژه به عنوان یک فعالیت نمونه در صنعت نفت مطرح بوده و به عنوان یک الگوی قابل اجرا به سازمان های اجرایی کشور توصیه می شود. مانیتورینگ بهره وری شرکت های گاز استانی و واحدهای تابع آنها جهت اتخاذ تصمیم های مدیریتی درست برای ارتقای بهره وری مستلزم استقرار یک سیستم جامع است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از فرایند استقرار سیستم مانیتورینگ بهره وری، ویژگی های اصلی آن به ویژه نقش این اقدام مدیریتی در حل مجموعه ای از مشکلات را موردبررسی قرار می گیرد. این سیستم ابتدا به عنوان پایلوت در ۴ استان به کمک مشاور پیاده سازی و اجرا شده است و در نهایت به همه شرکت های گاز استانی شامل ۲۸ شکت توسعه یافته است. اکنون پس از اخذ نتایج اجرای آن برای دو سال (سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) در کلیه شرکت های قلمرو فوق الذکر شرکت ملی گاز ایران اجرای این نظام را در سال ۱۳۸۶ تجربه می کند.